Adventi vásár 2014

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Kakasd    Iskolásaiért   Szül?i   Egyesület

 

Kedves Anyukák!

 

Hamarosan itt a karácsony és ismét készül?dünk a karácsonyi vásárunkra. 

Ha november 13.-tól napközben 9-t?l kb. 16 óráig ráértek, akár csak egy órára is,

szívesen várunk a Faluház dísztermében!  

Örömmel fogadunk olyan maradék textíliát (selyem, filc, madéra, csipke, stb…) ,

szalagokat, leégett gyertyákat, üvegpoharat, amiket mi még fel tudunk használni.

         El?re is köszönjük és várunk titeket!

 

                                    Zsókné Sebestyén Andrea          és            Kovács Ági

                                                             

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

Beszámoló a 2012. évi m?ködésr?l 

 

 
 Közhasznúsági jelentés 2011  

 

Meghívó

 
 
A Kakasd Iskolásaiért Szül?i Egyesület
2012. március 7-én (szerda) 17. 30-kor (az SZMK ülés után) taggy?lést tart.
 
 
Helyszín: Bezerédj Amália Általános Iskola, Kakasd Rózsadomb 55.
 
Az ülés napirendi pontjai:
©    Az egyesület múlt évi közhasznúsági beszámolójának ismertetése
©    A megnyert zöldövezeti pályázattal kapcsolatos teend?k   (suliudvar rendbetétele)
©    Bezerédj nap szervezésével kapcsolatos feladatok 
©    Új egyesületi tagok felvétele
©    Egyebek
 
Részvételetekre feltétlenül számítunk!
 
Szeretettel várunk minden újonnan belépni szándékozó szül?t, nagyszül?t is!
 
  
 alt
Kakasd, 2012. február 27.                                     
 
 Kovács Ágnes
                                                                                                            KISZE elnöke
 

 

Folyamatban lév? pályázatunk - ZÖLDÖVEZET  - 2. forduló 

    -   a 2. forduló pályázati anyaga

    -   tervrajzok

    - Nyertes pályázatok, a második forduló eredménye

Mag Ház Egylet Pusztaföldvár Békés 431 600
Ajka És Térsége Civil Szervezetek Szövetsége Ajka Veszprém 810 670
Harmónia Szabadid? És Kulturális Közhasznú Egyesület Szajol Jász-Nagykun-Szolnok 202 400
Sopronkövesdi Nyugdíjas Egyesület Sopronkövesd Győr-Moson-Sopron 559 755
Borostyán Hagyomány?rz? és Kulturális Egyesület Örményes Jász-Nagykun-Szolnok 242 600
Német Klub Kulturális (Barátsági) Egyesület Geresdlak Baranya 300 000
Ügyesen Egyesület Nagylózs Gy?r-Moson-Sopron 398 500
Terényi Faluvéd? és Segít? Egyesület Terény Nógrád 500 000
Visznek Község Polgár?rsége Visznek Heves 583 300

Kakasd Iskolásaiért Szül?i Egyesület

Kakasd

Tolna

500 000

Toldi-Dombliget Lakóparkért Egyesület Dunakeszi Pest 400 000
Hosszúvölgyért Egyesület Hosszúvölgy Zala 500 000
Környezetvéd? Egyesület Érd Érd Pest 300 000
Pátria Faluközösségi Egyesület Vértessz?l?s Komárom-Esztergom 533 347
Zalaszentbalázs Sportegyesület Zalaszentbalázs Zala 608 000
Tiszta Szívvel Egyesületért Közhasznú Alapítvány Hódmez?vásárhely Csongrád 300 000
Kulturális és Ifjúságfejleszt? Egyesület Sáránd Hajdú-Bihar 230 000
Összefogás Sülysápért Egyesület Sülysáp Pest 600 000
Pilisi Összefogás Egyesület Pilis Pest 165 000
Kimle Község Önkéntes T?zoltó Egyesülete Kimle Gy?r-Moson-Sopron 508 333
Karancsaljáért Alapítvány Karancsalja Nógrád 315 625
El?szállási Gyermek és Ifjúsági Alapítvány El?szállás Fejér 540 000
Ercsi Nagycsaládosok Egyesülete Ercsi Fejér 700 000
Nagycsaládosok Pet?fiszállási Egyesülete Pet?fiszállás Bács-Kiskun 730 000
Kistérségi Egyesület a Kulturált Szabadid? Eltöltéséért Püspökladány Hajdú-Bihar 400 000
Teremt?kert Kulturális és M?vészeti Alkotó Egyesület Tordas Fejér 350 000
ÖSSZESEN     11 709 130

 

 

 

Elbírált pályázatunk - Bezerédj Sulinap - sajnos nem nyert

 

Nyertes önkormányzati pályázatunk

 

Közhasznúsági jelentés 2010

 

Kakasd Iskolásaiért Szül?i Egyesület megalakulása

 

KISZE alapító tagok névsora

 

 

----------------------------------ooo ------------------------------------

 

 
 
Egyesületünk az idei tanévben felvállalta a Bezerédj nap megszervezését, amelyhez a Nemzeti Család- és szociálpolitikai Intézetnél pályázatot nyújtottunk be.
 
Pályázati kategória kódja: IFJ-GY-11-A
A pályázat PR kódja: IFJ-GY-11-A-1068
Pályázati kategória hosszú neve: Gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek (ifjúsági szakemberek) rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program, fesztivál) támogatása
Projekt címe: BEZERÉDJ SULINAP
Projekt id?pontja: 2012.03.30.
Projekt témája: Emlékezés Bezerédj Amáliára; Tartalmas szabadid? eltöltést kínáló foglalkozások
A pályázat el?finanszírozott.
Az igényelt összeg 300.000 Ft
 
A pályázat teljes szövegét   itt  olvashatjátok.

 

 

--------------------------------- o o o ------------------------------------

 

 

A KAKASDI SULIUDVAR ötletpályázatunk sikeresen túljutott a Zöldövezet 2011 program I. fordulóján!

A további munkák részleteinek kidolgozásáról hamarosan értesítünk benneteket.

A II. fordulós pályázat elkészítésében mindenkire számítunk.

Addig is, aki további részletekre kíváncsi: http://zoldovezet.okotars.hu

 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

alt

 
Kiírásra került a 2011 évi Zöldövezet program pályázat, amelyre Egyesületünk is pályázott.
 
Az Ökotárs Alapítvány a MOL-lal együttm?ködve 2 fordulós pályázatot hirdet közösségi funkciójú zöld területek létesítésére, fejlesztésére és rehabilitációjára. A pályázaton Magyarországon bejegyzett civil szervezetek vehetnek részt, akár iskolákkal illetve iskolai csoportokkal együttm?ködve az ország egész területér?l.
 
A programról részletesen a http://zoldovezet.okotars.hu oldalon olvashattok.
 
A 2011. július 27-ei megbeszélésünknek megfelel?en elkészítettem és elküldtem a pályázati anyagot.
 
 
Olvassátok el és ötleteljetek a megvalósításán. Eredmény szeptember elejére várható. Bizakodjunk!!!
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Kakasd Község Önkormányzatának civil szervezeteket támogató pályázatán Egyesületünk 100.000 FT támogatásban részesült. Az összeg felhasználásáról a szeptemberi közgy?lésen döntünk.
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Elkészült a KISZE 2010-es évre vonatkozóKÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE, amely a múlt év f?bb számviteli adatait és tevékenységét mutatja be. Olvassátok el és szeptemberben szavazunk az elfogadásáról.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 

 

KAKASD ISKOLÁSAIÉRT SZÜL?I EGYESÜLET


Örömmel értesítünk mindenkit, hogy hivatalos keretet adva eddigi tevékenységeinknek,
2010. május 7-én az alapító ülésen létrehoztuk szül?i egyesületünket!Az egyesület neve: Kakasd Iskolásaiért Szül?i Egyesület

Az egyesület székhelye: BONI Bezerédj Amália Általános Iskola Tagintézmény
                                 7122 Kakasd, Rózsadomb 55.

E szervezeti forma többek között lehet?séget biztosít különböz? pályázatokon való részvételre, különféle vásárok (pl.: karácsonyi vásár, farsangi büfé…) lebonyolítására, hogy mindezek bevételét a gyermekek javára forgathassuk vissza.

 

Az egyesületünk céljai és e céloknak megfelel? tevékenységei a következ?k:

1. Közrem?ködünk az iskola szabadid?s és kulturális rendezvényeinek megszervezésében, lebonyolításában és hozzájárulunk ezek megvalósításának költségeihez. Lehet?ségeinkhez mérten anyagilag és személyi segítséggel támogatjuk a tanulók különféle tanulmányi- és sportversenyeken, táborokon, kirándulásokon, kulturális rendezvényeken (színház-, mozi-, kiállítások látogatása) való részvételét, különös tekintettel a rászoruló, hátrányos helyzet? diákok kiadásaira az esélyegyenl?ség el?segítése érdekében.

2. Támogatjuk azon rendezvények, vetélked?k, kirándulások megszervezését és lebonyolítását, melyek az iskolai környezet és a lakókörnyezet épített és természeti értékeinek bemutatására, védelmére, megóvására irányul.

3. Vásárokat szervezünk (pl.: karácsonykor), büfét m?ködtetünk (pl.: farsangkor, szül?i bálokon), melyek bevételét a fenti célokra forgatunk vissza.

4. Ismeretterjeszt? tevékenysége révén a szül?knek - az ?ket érint? gyermeknevelési, tanulási kérdésekkel kapcsolatos témákban - különféle összejövetelek, el?adások megszervezése meghívott szakemberek segítségével.

Bízunk benne, hogy elképzeléseinkkel minél többen egyetértetek, és aktív segít?ink lesztek egy-egy program lebonyolításában!

Egyesületünkhöz mindenki csatlakozhat, aki céljainkat elfogadja, és tagfelvételét kéri.
Az Egyesületbe való belépés önkéntes, tagdíjunkat havi 100 forintban határoztuk meg.

Tagok névsora:
Ambrus Tiborné
Barabásné Fábián Elvira
Biszakné Hübner Csilla
Kerekesné Simcsik Szilvia
Darabos Andrea
Daradics Ferencné
Dávid Lászlóné
Dr. Szabóné Bauer Adrienn
Er?s Erzsébet
Fekete-Sebestyén Ibolya
Gyenis Beáta
Daniné Dani Erzsébet
Komáromi Tiborné
Kovács Ágnes
Kovács Tímea
Lászlóné Sebestyén Beáta
Miklósné Lapos Noémi
Molnárné Herbert Mariann
Némethné Geisz Rita
Pálfiné Nácsa Mónika
Palkovics Judit
Péter Mónika
Schellné Simcsik Orsolya
Sebestyén Brigitta
Sebestyén Ferencné
Sebestyén Gergelyné
Sebestyénné Kovács Gabriella
Sebestyénné Taksonyi Mária
Sipos Zoltánné
Szabóné Herbert Kornélia
Tempfli Tamásné
Zsókné Sebestyén Andrea
Virág Amália
Zsók Csabáné
Zsók Ferencné
Vargáné Dávid Mónika

 

 
Web Analytics